Sensorer til positionering

Til punkt og prikke

Når det gælder anlægskomponenter, der skal arbejde sammen, er en millimeternøjagtig positionering af komponenter eller værktøjer meget vigtig. Vi tilbyder her enheder med to funktionsprincipper. Vi har en laserafstandsmåler, som måler mod en reflektor, og vi har et stregkodepositioneringssystem, som med en rødlyslaser udregner position og hastighed og overfører værdierne til et stregkodebånd.

Optiske lasermålesystemer

Produktvælger

Fascinationen ved den optiske laserafstandsmåling

Sensoren AMS 300i udregner uden kontakt hurtigt og helt nøjagtigt afstande hen til bevægelige elementer med en rækkevidde på op til 300 m. I millisekundintervaller kan lasermålesystemet med et enestående udvalg af industrielle Ethernet- eller feltbus-interfaces benyttes til dynamiske systemer og måle afstande med millimeternøjagtighed.

Mere

Stregkode positioneringssystemer

Produktvælger

Positionsdata uden begrænsning - klare kurver med millimeters nøjagtighed

Læsehovedet på stregkodepositioneringssystemet bevæges langs stregkodebåndet. Den beregner de absolutte positionsdata i kørselsbevægelsen millimeternøjagtigt op til en afstand på 10.000 m. Stregkodebåndet er nem i håndtering og kan både klistres på lige strækninger og i sving. Maksimal fleksibilitet, utrolig enkel montering, transparent diagnose samt et stort udvalg af integrerede interfaces er deres styrke.

Mere