Det er Smart, at vores kapacitive sensorer kan detektere næsten alle materialer.

Berøringsløst og uden reaktion

Kapacitive sensorer muliggør sikker registrering af næsten alle materialer inden for automatiseringsindustrien.

Med vores kapacitive sensorer er det også muligt at registrere påfyldningsniveauer for væsker eller løst gods ved direkte kontakt med mediet eller igennem en beholdervæg, der ikke er af metal.

Ud over objektpositionering er også overvågning af materialestrømmen, overløbsbeskyttelse og lækage-registrering vigtige anvendelsesområder, f.eks. inden for infralogistikken og automatiserede laboratorier. Overvågning af indhold ved produktemballeringen og kontrol af stablernes højde, også ved reflekterende mærkninger, er vigtige anvendelsesmuligheder, som f.eks. emballeringsindustrien kan drage nytte af. Når det gælder præsenskontrol, registrerer kapacitive sensorer næsten alle materialer, og desuden detekteres reflekterende overflader uden fejl.

Med vores samlede sortiment bestående af optoelektroniske og induktive sensorer samt ultralydssensorer finder du en løsning på alle detekteringsopgaver fra én og samme leverandør.


SMARTER APPLICATION KNOW-HOW

Kapacitive sensorer i praksis

Applikationsmuligheder

Fuldstændighedskontrol inden for emballeringsindustrien NiveauovervågningLækageovervågning af beholdere med væsker
Cylindriske sensorer
Extended Series
Cylindriske sensorer
Extended Series med IO-link
Kubiske sensorer
Extended Series
Tekniske data Tekniske data Tekniske data
null
null

Din sensor forretning – mere enkel og mere effektiv.

Mange har kundeønsker som devise – Leuze electronic går et skridt videre.

Vi tilbyder en konkret og målbar merværdi inden for områderne USABILITY, APPLICATION KNOW-HOW og SERVICE og hjælper vores kunder til succes. Disse områder er vores målestok for nye produktudviklinger, innovative servicetilbud samt gennemgribende markedskompetence.

Vil du vide mere